Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
7d
sa iyong paglalakbay
ika'y humingi ng gabay
sapagkat diyan nakasalalay
ang kaligtasan ng iyong buhay
kung ako man ay mamatay
'di kaya'y mawalan ng malay
aking ipapaalala nang walang humpay
na araw-araw akong naghintay
laging tatandaan, walang makakapantay
sa pag-ibig **** 'di nagkulang at tunay
ngang ikaw ang nagbibigay kulay
sa mundo kong matamlay
sa pagbalik mo, ako'y kakaway;
hahagkan at hahawakan ang 'yong kamay
sapagkat ikaw lang ang nagtataglay
ng mainit yakap na hinahanap-hanap paghimlay
Written by
zee
32
   Gamaliel
Please log in to view and add comments on poems