Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
8 Isang bangka ang sumadsad
Sa isla mga lalaki’y napadpad

9 Dalampasigan, kapatagan hinango
Kabundukan, kakahuyan tinungo

10 Ilang gabi’t araw silang nanatili
Nakapagtanim pa ng mga binhi

11 Saanmang bahagi ng isla pumaroon
Mukhang sila lang ang naroroon

12 Oh anong saya at galak
Nagtungga’t uminom pa ng alak

13 Dalawang ama at limang binatilyo
Sila lang marahil ang mga tao

14 Animo’y paraiso na nilang itinuring
Mga tulog nila’y mahihimbing.

-07/22/2012
*Gintong Lupa Series
My Poem No. 181
Jose Radin Llorca Garduque
Written by
Jose Radin Llorca Garduque  32/Other/Philippines
(32/Other/Philippines)   
187
 
Please log in to view and add comments on poems