Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
पुरानो कागत ल्याउनु भएन?
* छुटेछ बाबु
हिजो आज कुन औषधि, कति खादै हुनुहुन्छ?
* मैले?
* त्यो ३१० रुपैया पर्ने
* पहिले १९० मा पाइन्यो
* बाबुलेनै २ महिना अघि पावर बढाएको

अब भन्नुस् वहाले
कुन औषधि कति पावरको
सेवनगर्नु भएको?
शैली : क्लिनिकल प्रयोगात्मक
विषय : निशब्द
विचार : किताव भित्र नपढेको गुरुले नपढाएको सिक्दैजाने प्रक्रियानै आखिरमा रहेछ क्लिनिकल प्रैक्टिस
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
325
 
Please log in to view and add comments on poems