Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 1
binalak kong baguhin
ang isip mo
at nang tumagal
ako yung nalito
kung saan ko ba
ilulugar ang sarili ko
sa'yo
Naisip ulit kita.
M e l l o
Written by
M e l l o  25/F
(25/F)   
Please log in to view and add comments on poems