Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 29
Ayan ka na naman
dumadaan sa 'king harapan
pero kahit na minsan
hindi mo ako tinitingnan

Ayan ka na naman
alam kong ika'y nasa malapitan
pero kahit na minsan
hindi ko kayang ika'y lapitan

Ayan ka na naman
bakit lagi kang nasa isipan
pero kahit na minsan
hindi kita kayang kalimutan

Alam ko naman
presensya ko hindi mo maramdaman
dahil palihim lang kitang
tinitingnan sa malayuan

Ayan ka na naman
sana matapos na ang kahibangan
dahil kahit na minsan ay
di mo ako makikilala kailanman
Peom of the day. I wrote this poem last 2012 for my filipino literature class.
M e l l o
Written by
M e l l o  25/F
(25/F)   
  101
   BR Dragos
Please log in to view and add comments on poems