Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 24
ang silakbo ng damdamin
tinangay na lang ng hangin
akin na lang tatanggapin
na ika'y 'di para sa'kin
Written by
zee
  263
 
Please log in to view and add comments on poems