Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 19
Oh buwan,
Napakaliwanag-
Nagtatanglaw sa kadiliman,
Kasabay mo ang mga bituin,
Tila isang mga pangarap—
Kumikislap,
Ngumingiti, nanghahalina;
Oh Buwan,
Napakaliwanag—
Ikaw ay kakaiba,
Tinutugtugan ka ng gabi
Isang musikang kinakanta ng mga kuliglig;
Ang sarap matulog sa iyong mga braso
Liwanag na mula sa iyo
Ay tila kinukumutan ang kabuuan ko.
WizardsPen
Written by
WizardsPen  122/F/Elm Street
(122/F/Elm Street)   
34
 
Please log in to view and add comments on poems