Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 19
Isang gabi,
Tila puso niya ay umiindak
Kasabay ng mga patak ng ulan,
Binabasa nito ang kalupaan,
Nagbigay ito ng isang musika
Na sinasabayan ng mga bituing kumikislap,
Mga ngiti sa labi'y kay tamis
Gustong-gusto niya
Tila nasa isa siyang panaginip.
WizardsPen
Written by
WizardsPen  122/F/Elm Street
(122/F/Elm Street)   
33
 
Please log in to view and add comments on poems