Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2019
Sa dinami-rami ng mga tala sa kalangitan,
sa bilyung-bilyong bilang nilang hindi malaman,
sa paglubog ng araw at paglitaw ng buwan,
ikaw ang tanging bituin na nais kong masilayan.
Written by
Natalia Molito  17/F/Philippines
(17/F/Philippines)   
  2.3k
     Gamaliel, joy and Wynter
Please log in to view and add comments on poems