Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2
Kukunan ka ng magagandang larawan
Ilalagay sa alaala ang matatamis na ngiti, iniisip ka bawat sandali
Mahal kong ayaw kong bitawan
Pangako nating walang hanggang pagmamahalan
Ngunit ngayon, ang masasayang ngiti at matamis na pagmamahalan
Bakit tila nandito nalang sa ating larawan?
Kassey
Written by
Kassey  F/Earth
(F/Earth)   
63
 
Please log in to view and add comments on poems