Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2019
Yung akala **** itinakda
Akala mo'y importante
Hindi naman permanente
Yung akala **** itinadhana
Wari mo'y mahalaga
Bakit naging pansamantala?
Hindi ba dapat ay pang habang buhay at hangang sa kabilang buhay?

Ang pagmamahal kapag nakatakda
Ang pag ibig kapag nakatadhana
HindiΒ Β mababawasan
Hindi mawawala
Hindi na lamang akala
Hindi na rin pakiwari
Dahil hindi mangungupas
AgerMCab
Written by
AgerMCab  48/Manila
(48/Manila)   
  1.3k
   Xian Obrero
Please log in to view and add comments on poems