Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 27
Kung hindi itinakda
Akala mo'y importante
Hindi naman permanente,

Kung hindi tadhana
Wari mo'y mahalaga
Bakit naging pansamantala?

Pero ang pagmamahal kapag nakatadhana
HindiΒ Β mababawasan
Ang pag ibig kapag nakatakda
Hindi mawawala

Hindi na lamang akala
Hindi na rin pakiwari
Dahil hindi mangungupas
Pang habang buhay na hangang sa kabilang buhay pa
AgerMCab
Written by
AgerMCab  48/Manila
(48/Manila)   
  380
 
Please log in to view and add comments on poems