Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 21
Pinipilit baguhin ang sarili
Upang matanggap ng nakararami
Piniling magpaka perpekto
Ngunit tila di na kilala ang sarili ko

Ni hindi na makuhang maging masaya
Dahil pinipilit na punan ang inaasan ng iba
Puso'y nalulunod na sa luha
Hanggang kailan mawawalan ng laya?
Para sa mga taong gapos ng lipunan
Written by
BEA CLARIZ BALETA  20/F/Philippines
(20/F/Philippines)   
  185
 
Please log in to view and add comments on poems