Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 21
Napakaitim na ng ulap,
Sumisigaw pa ang kulog,
Hangin ay nangangalit,
Panahon ay tila galit;
Mga mata ko'y nagmamasid
sa nag-aambon na kalangitan
Hinihintay ko itong umiyak—
Luha ko'y hindi na batid
Kapag naghalo na ang aming pighati.
Tila isang dagok ang dumagan sa puso ko habang isinusulat ito at nakikiayon naman ang panahon sa aking nararamdaman.
WizardsPen
Written by
WizardsPen  122/F/Elm Street
(122/F/Elm Street)   
645
 
Please log in to view and add comments on poems