Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 15
Hindi alam kung tama pa ba?
Ang nararamdaman ko para sa kaniya
Pag-ibig na tila ipinagbabawal
Hahayaan ba ang pusong sumugal?

Puso'y sumasaya kapag kausap siya
Ngunit alam kong ako'y pansamantala
Habang di pa tugma ang nararamdaman ng dalawa
Ako muna ang pamalit sa kaibigan kong napakahalaga
Para sa mga taong pansamantalang binibigyan ng atensyon
Habang wala pa ang kaibigang dapat siya ang karelasyon
Written by
BEA CLARIZ BALETA  20/F/Philippines
(20/F/Philippines)   
  265
   Suzy Berlinsky
Please log in to view and add comments on poems