Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2019
Is daar a woord
Wat ek kan gebruik,
Wat beteken wat ek bedoel,
As die woorde in my eie taal
Nie meer volstaan nie?

Wat sΓͺ 'n mens,
As sy moedertaal
Nie meer die taal
Van sy siel is nie?

Die frases pas nie reg
In my uitheemse mond nie,
Die vokale klink nou vreemd,
En die konsonante is ook.

Die werkwoorde werk nie,
Die naamwoorde benoem niks,
Die vrugtelose adjektiewe
se Beskrywinge is nikswerd.

Ek's 'n kind van die wΓͺreld,
En my taal is 'n moeder
Wat my lankgelede verlaat het.
Sy't geen liefde vir my nie,
Net 'n onbekende tussen tale.
A Yorks
Written by
A Yorks  25/United States
(25/United States)   
  1.8k
 
Please log in to view and add comments on poems