Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 25
Masaya ako't nakilala ka,
Ang saglit na panahon na sakin ay biyaya,
Ang kilalanin at mapalapit sa kaniya,
Ay isang karangalan sayo,
Salamat at ika'y naging instrumento,
Sa malapit na presensiya at karunungan,
Na unti-unti ay nabubuo,
Pagpalain ka nawa ng Diyos!
Tin
Written by
Tin  16/F
(16/F)   
3.2k
 
Please log in to view and add comments on poems