Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 14
Avaa silmäsi. Etko näe värisi?
Kuuntele korvillasi ja meluni.
Anna kätesi. Mistä sinä pelkäsit?
Sanoo äänellä, että ikävät minua.
Huutaa kovasti että rakastat minua.
Tehdä jotain, alä olla hiljaa.
Katja Pullinen
Written by
Katja Pullinen  31/F
(31/F)   
Please log in to view and add comments on poems