Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2
Mag aaral ng mabuti para sa kinabukasan
Hindi lang para sa sarili para na rin sa bayan Magandang trabaho at magandang pangalan
Aking pamilya, saki'y inaasahan

Ginawa lahat ngunit di kailanman sumapat
Mas inuuna ang pamilya dahil yon ang dapat
Ni hindi makuha ang suporta na nararapat
Pamilya nga ba talaga itong maitatawag?
Para sa mga taong inaasahan ng kanilang pamilya
Written by
BEA CLARIZ BALETA  20/F/Philippines
(20/F/Philippines)   
  3.1k
     2
Please log in to view and add comments on poems