Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
Sa madilim na pagsapit ng pagkaumaga
Siya na lamang ang nasa isip na dala-dala
Saan ka dadalhin ng iyong pagsinta?
Lamang ay nariyan ngunit papalayo ang pagdama

Kahit na sa pagtakas ng munting mga mata
Hawak parin sa isipan ang sa tuloy na humahalina

Ayaw ngang pakawalan ang inaaliping **** sariling ikaw
your obsession hurts you
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
  785
     Marga 梅香 and Emeka Mokeme
Please log in to view and add comments on poems