Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 19
प्रेम छ कतै, कतै दुःख, आक्रोस, निरासा
दयाको खानि कतै, उत्खनन गरे कतै धोखा
झुटैझुटका कहानीहरु, कतै दुःख निरासा
कुसलताले झिक्न सकिन्छ सम्मानका भाषा
ज्ञानको छत्र चढाउ, अस्त्र बुद्घिको
कतै मुर्खका फणहरु, कतै स्वच्छ राह
कतै सृजनाका झरनाहरु, कतै उर्जा, उत्साह
दुबिधाका रुपहरु, कतै नीरस अन्धकार
लिलै लिलाको देख्छु यो संसार
कतै दानव मान्छेहरु
कतै मानवहरुभित्र इश्वरको वास
कतै मौनता, कतै छ मुस्कराहट
करुणाका कथा कतै, कतै कर्मका रुपहरु
उल्झन आरोप कतै, कतै संर्घष, समस्या
अविश्वास कतै, कतै रुखोपना
कृतज्ञता कतै, कतै प्रसंसै प्रसंसा
कतै संबेदना, कतै सद्गुण
प्रेम, मायाको खानी कतै
कतै निष्ठा, कतै बैराग्य
सत्य, सेवा कतै, कतै सर्मपण
लिलै लिलाको संसारमा
रहश्यै रहश्यको मुहान ।
शैली : अवलोकन
विषय: अर्को प्रयास
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
  236
     McDonald tsiie
Please log in to view and add comments on poems