Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 13
Via via ongehoorde kronkelwegen
zag hij *** de peilen stegen.
Water rees, ijs smolt,
leiders zetten akkefietjes on hold
om te bespreken
*** we zonder
bij een god te smeken
daar onder
uit komen en boven uit steken.
Best zwaar tegenwoordig
Daan Vandelay
Written by
Daan Vandelay  Belgium
(Belgium)   
35
 
Please log in to view and add comments on poems