Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 8
91
Ang sabi nila na ang pinakamasakit daw na marinig ay ang iyak at hikbi,
Malakas man, mahina o pag-pipigil
Lahat daw β€˜yon ay pare-pareho lang
Sabi ko tama nga siguro sila kasi ang iyak ay nakapag-sasabi ng totoong nararamdaman, ang iyak ay isang kalungkutan
Noong gabing yon, narinig ko ang pinakamasakit na tunog
Sabay tayong lumuha
Sabay nating iniyak ang sakit na para bang masasagot lahat ng tanong sa ating isipan, mga pagkukulang, mga sana at dapat na pareho nating gustong malaman, gustong ipaglaban
Mga tanong na matagal ng kinukwestyon ang mga bagay na hindi maintindihan,
Mga pagkukulang na pinipilit buuin na unti-unting lumalabo,
Mga sana at dapat na matagal nang pinipigilan
Ngunit narinig ko ang tunog ng bawat galaw ng iyong mga paa na humahaplos sa sahig,
Narinig ko kung paano mo ikinabit muli ang iyong mga paa sa iyong medyas at sapatos,
Kung paano mo ito itinali at binuhol nang napakahigpit
Narinig ang bawat kilos at galaw
Sa huling beses ay narinig ko ang iyong mga daliri
Kung paano dumapo ang iyong palad sa pinto
Hindi iyak at hikbi ang nangibabaw
Kundi ang tunog ng pagsara ng pinto
w y n n e
Written by
w y n n e  manila philippines
(manila philippines)   
420
 
Please log in to view and add comments on poems