Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 1
Walang umagang gumising nang may bulaklak sa dibdib, tipong makulay at umaalingasaw ang bango. Ibang bulaklak ang nais, tipong puti at binulungan na ng mga panalangin na para sa akin at sa akin lang.
4/1/19
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
901
 
Please log in to view and add comments on poems