Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 26
Ala-alang nagdaan kay sarap balikan
Lalo na't kung ikaw ang nilalaman
Ngunit ngayon ako'y nasasaktan
Pagkat wala ka na kahit sa ala-ala
Ala-ala na ating iningatan
Ngunit ako ngayo'y kinalimutan
Ano ba ang kasalanan?
Nang pusong ikaw lang ang mahal
Panahong lumipas
Na tila di makaalpas
Sa mga ala-alang
Tanging ikaw ang nagwakas
khartlopez
Written by
khartlopez  26/M/Lopez Quezon
(26/M/Lopez Quezon)   
2.4k
 
Please log in to view and add comments on poems