Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 21
Kung makatutulog lang sana uli ng mahimbing
Hindi na hahanap pa ng dahilan upang muling gumising

Dilim na walang katapusan ay mas pipiliin,
Ano pa nga ba ang puwang sa makulay na mundong ito?
Mas nais iwan ang lahat ng nasa ibabaw
Pagod na kahahanap ng kasiyahang mapagtago

Nais nalang magpakain sa mabuting kawalan.
Ang bawat hinga nalang ay kinasusuklaman
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
163
 
Please log in to view and add comments on poems