Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 1
Pabalik balik ako
Nagiisip kung paano
Ilang araw na ang lumipas
Sa tuwing dilim ako kumukumpas

Mahal paano ko isusulat
Natatakot ako sapagkat
Baka magkulang ang mga salita
Baka hindi sumakto ang titik at letra

Susubukan ko
Kasi ayokong sumuko
Sa pagibig at pagtula
Kasi ikaw, ang ihaharap ko sa tala

Handa naman ako
Sabihin **** languyin ko ang dagat para sayo
Nilangoy ko na upang makarating sayo
Written by
twentynineonefour  25/Bigender/Manila
(25/Bigender/Manila)   
3.1k
   twentynineonefour
Please log in to view and add comments on poems