Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 10
Pinili kong piliin ka
Kahit alam kong pumipili ka ng iba
Pinili kong piliin ka
Kahit alam kong may mas higit kaysa sa akin sinta
Pinili kong piliin ka
Kahit alam kong ako’y nilalaro na
Pinili kong piliin ka
Kahit sobrang sakit na
Minsan inaakala natin na sa bawat paghinto
Ay merong mag-aakay sa atin papalayo
Papalayo kung saan tayo nakatayo
Minsan inaakala natin na sa bawat jeep na hihinto
ay tayo agad ang dahilan nito
Minsan may kumakaway sa harap natin
Pero yung kaway na yun ay para pala sa taong nasa likod natin
Mahirap umasa, ayoko na ng akala
Ayoko ng umasa, at mas mahirap akalain
ang akala mo ay may kayo na.
Pwede kang mangarap, pero mahirap
Pwede ka niyang maging kaibigan
Pero hindi pwedeng maging kayo
Pinili kong piliin ang minsang inaakala kong pwede.
Pinili kita
Sana piliin mo din naman ako
Matias
Written by
Matias  21/M/Quezon city
(21/M/Quezon city)   
58
 
Please log in to view and add comments on poems