Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 12
Ang iyong ngitingย ย napakaganda
Parang kislap perlas sa Luneta
At wala ng ibang mahalaga
Basta, at ikaw ay maalala

Ang iyong ngiting ubod ng tamis
Ang puso ko'y handang magtitiis
Ang saya ilalim sa kamatis
Sana pakinggan, aking ninais

Ako ay walang kahalagahan
Ninais ko lang ika'y titigan
Ilalim sa nagbabagang buwan
Na makita ang iyong larawan
JezrellCanz
Written by
JezrellCanz  17/M
(17/M)   
2.1k
 
Please log in to view and add comments on poems