Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
sa buong buhay mo,
ano ang pinaka gustong gusto mo?

ako, simple lang.

ang sikatan ng araw ng ikaw ang matatanaw

at antayin ang paglubog ng buwan,

nanalangin na muling kong tatanawin
ang araw na ikaw ang kapiling.
it so easy to write poem when your inlove but i learned the hardest way. Thanks LIFE (my bff).
Katryna
Written by
Katryna  30/F/Philippines
(30/F/Philippines)   
  2.2k
 
Please log in to view and add comments on poems