Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
ilang hakbang pa ba ang dapat kong lakarin nang may piring sa aking mga mata para lamang makalapit sa iyo
patuloy na nasasabik sa mga araw na lumilipas ngunit hindi pa rin tanaw ang liwanag na magsasabing may pag-asa na
para mayakap at mahagkan ka ng walang kilometrong pumapagitan sa ating dalawa kundi tanging silakbo ng dalawang pusong tumangis ngunit pinagtagpo ng pag-ibig
Stephanie
Written by
Stephanie  19/F/Not-so-wonderland
(19/F/Not-so-wonderland)   
1.3k
 
Please log in to view and add comments on poems