Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
Imposible naman siguro
Na sa higit isang taon natin na
Pagsasama sa iisang bubong
At pagtatabi sa iisang kama
Ay agad-agad na lang akong nalimutan
Na para bang pinagsamahan
Ay walang kahit kakarampot na halaga.

Kumustahin mo naman ako...

Kung kaya ko pa ba
Kahit na malinaw namang
Kayang-kaya mo na.
Sebastien Angelo
Written by
Sebastien Angelo  24/M/Manila, Ph
(24/M/Manila, Ph)   
8.4k
 
Please log in to view and add comments on poems