Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
Malamang siopao

Usok ay aking natatanaw
Mula sa malamang siopao
Ang sorbetes ko ay natunaw
Nawalan na ako ng uhaw

Dahil bigla akong nagutom
Sa tiyan may biglang umusbong
Sariling buhay nagkaron
Gustong pumasok paroon

May papel sa ibaba
Mapula ang gitna
Lumalaki ng kusa
Habang umuinit di nakakasawa

Nakakatakam kung pagmamasdan
Nakalapanglaway kung tinititigan
Pang sonata
AUGUST
Written by
AUGUST  30/M/Sorsogon sorsogon
(30/M/Sorsogon sorsogon)   
1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems