Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
paano mahihimbing
sa gabing 'di ka na malalambing?

bakit pa gigising
sa umagang 'di ka na kapiling?
Sebastien Angelo
Written by
Sebastien Angelo  24/M/Manila, Ph
(24/M/Manila, Ph)   
13.7k
 
Please log in to view and add comments on poems