Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
Ika'y biglang lumitaw
Kung saan man sa aking isip
Inalala kung paano bumitaw,
Sa aking panaginip

Sino nga bang mag aakalang
Wala ka na sa aking piling
Ako ba ang nagkulang
O ikaw ay may iba ng hinihiling

Hindi mapigilang mapaisip
Kung ako pa rin ba,
Ang laman ng iyong damdamin
Tayong dalawa ngayon ay alaala na lang
Angelique Fresnido
Written by
Angelique Fresnido  17/F/Philippines
(17/F/Philippines)   
  211
     --- and ValBee
Please log in to view and add comments on poems