Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
Wijze   woorden  zonder   de   wijsheid
met  een   impact even   uitspattend  en
bomvol         als       explosief,      schade
achterlatend en voelbaar voor alles wat
leeft.  Zo  ook scherven  snijdend als ze
uitgesproken       worden,     des          te
gevaarlijker  het is  op het  moment dat
daadkracht   zijn      werking            niet
kent.   Losgelaten  van    de    eindeloze
keuze mogelijkheid in  het midden van
alles   de    kern    uitmondend    in    de
vuurlinie     van  materiële         impact.
Zonder              beschutting             niets
vermoedende  gemoederen     die   zich
opstapelen        uit   het ontbreken   van
inhoud –voortgebracht  door de  schaal
van   vergelijking  raakt  verrijking van
essentie   verloren .  Ronddwalend    in
primaire  vormen als  verloren kunst is
het    inschatten  van   waarde   als   een
onontdekte    schat          verborgen    in
geuren,      kleuren   en  goud   gehulde
onthullende   geheimen  verwikkeld  in
fictie -figuren uitgetekend in abstractie.
Op    deze  manier    is  het  bestaan   in
dit magische realisme, waar  tijd op  de
weegschaal staat  met vrijheid  niet een
plaats  die men  kent;  waar lust   op de
weegschaal  staat samen met  hebzucht
is dit   een  betere  schets  van   de kaart
naar   onbezochte   bestemmingen   het
doel    van   het   bereik.    Ingeperkt  en
kortzichtig terwijl een universum bloot
wordt   gesteld  kijkt  men  niet   verder
dan   de  stappen   bij  elkaar  opgeteld.
Doelen  verwaterend  als de  troebel  in
onze       wateren  ,         krijsend        en  
schreeuwend      is       de        waarheid
ongehoord  gebleven      maar     eerder
bewust  gesloten, als  de oogleden voor
het     nog     steeds     bestaande     leed.
Opgenomen  in  een  maatschappij   als
onderdeel     van   het     systeem ,     bij
geboorte een  nummer voorgeschreven
en nog  altijd  afschuivend    zonder  de
verantwoordelijkheid. Opvoedend met
plastic   voeding   in   de    vorm      van
onschuldige   liefde -als opvulling voor
de  sluipende  leegte en  nog altijd  niet
begrijpend  dat  de   evolutionaire  trap
niet  gebruikt wordt,  de weg  naar  het
licht  niet zo  bereikt wordt. Dat  zuiver
lucht  niet zomaar  ontstaat  en zo   ook
niet   de    regenboog    van   geluk,  dat
vruchten     vers    geplukt    vol       van
smaak zijn en het geheim van het leven
nog altijd      onbewaakt     is. Zoals   de 
nullen   in    een  virtueel gedachtegoed
,  als  erfgoed    achtergelaten ,  zo    zijn
de  wijsheden over waarom nog  steeds
begraven  nog  altijd voor het  oprapen.
Want voor  wie  geduld toont ziet  meer
dan    de zonnestralen voor  bij  horizon
, dicht     bij     de  sterren,    van  binnen
gevonden   een     waarheid   gesproken
in     oorverdovende              ervaringen.
lifeonLSD
Written by
lifeonLSD
19
   lifeonLSD
Please log in to view and add comments on poems