Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2018
Ako'y sobra nasa pagsisisi
Sa mga salitang hindi na nasabi
Ibubulong na lamang sa bituin
Ang tahimik na aking saloobin
Written by
JT  19/M/Pasigcity
(19/M/Pasigcity)   
  292
 
Please log in to view and add comments on poems