Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
Ikaw ang iniisip bago pumikit
Kaya pati sa panaginip ika’y sumisilip
Ang hirap palang umibig
Yung di lumilipas ang araw na hindi ka naiisip
Kaya natutulala nalang bigla sa gilid
At iniisip na maging tayo kahit lamang sa panaginip
Written by
Eisseya Roselle  17/F/Philippines
(17/F/Philippines)   
  4.0k
 
Please log in to view and add comments on poems