Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2018
At sa iyong huling ngiti,
Walang magpapalit sa iyo,
Ikaw ang aking langit,
Sinta,
Ikaw ang buong buhay ko.

At ika'y malalasing sa aking pagmamahal.
Kahit gabi o sa init ng araw,
Ako'y lalakad hangga't kasama kita.

Ikaw ang humahawak sa puso ko,
Pwede ba ingatan mo.
Sinabi ng aking utak, bibitawan mo daw.
Pwede mo ba sabihin na mali siya?
i should write/speak more using my first language smh im a disgrace to my own country lol
Mr Quiet
Written by
Mr Quiet  18/M/Philippines
(18/M/Philippines)   
  27.1k
     Skye, angellica, Isabelle and writingsolo
Please log in to view and add comments on poems