Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2018
Is-solitudni hija inkredibbli.
Il-pinna tirtogħod jien u nikteb,
Estensjoni tat-taħwid ta’ ġismi.
Inħossni qisni forti imwaqqa’, inaċċessibli.
Xi kultant, nitħajjar nitfa ruħi għall-irkant;
Nagħmel patt ma’ xi dB jew xi Gasan,
Jew inkella, mal-mexxej, l-aqwa negozjant.

Mhux xorta?
X’fiha billi nilqgħu il-partit f’darna?
X’jimporta?
Mhux l-aqwa li mmorru l-fosos bi ħġarna?

Iżda, mhux dak hu l-messaġġ;
Minn dil-lejla siekta, nixtieq niehu vantaġġ.
Xtaqt neżamina għalfejn ninsab waħdi;
Qiegħed id-dar b’ommi u missieri sular taħti,
Iżda, minflok ninsab hawn, magħluq f’kamarti.
Mistoħbi, bl-iskuża li qiegħed noħloq l-arti.

Sħabi kollha xogħol jew isaħħarhom xi eżami,
B’hekk, ninsab nirrifletti, b’espressjoni gravi.
Fejn tobsor, li ta’ tlieta u għoxrin
Tkun weħilt go ħabs mentali agħar minn Kordin?
Ċella magħmula mill-ħsibijiet,
Joħorgu qishom ħalba mis-smewwiet.

Tgħix b’mohh mixgħul ġo pajjiż li jħobb id-dlam
Tħossok distint daqs tazza inbid aħmar li waqgħet *** l-irham.
Xi kultant, mejjet tkun biex titfieh;
Xejn ma jirnexxilek tagħmel biex tistrieh.

_________

(in English)

The solitude is incredible.
The pen shakes as I write,
An extension of my body's agitation.
I feel like a ruined fort, inacessible.
Sometimes, I fancy putting my soul up for auction;
Strike a deal with dB or Gasan (1),
Or maybe, with our leader, the best merchant (of them all).

Is it not all the same?
So what if we let the party in our household?
What does it matter,
As long as we go to il-Fosos (2), en masse?

But, that is not the message;
Of this quiet night, I'd like to take advantage.
I wanted to examine why I'm all alone;
I'm at home, with my parents a floor below me,
Yet, I find myself here, locked in my room,
Hidden, with the excuse of making art.

My friends are either working or bewitched by an exam,
Hence, I find myself reflecting, with a grave expression.
Who would've thought, at age twenty-three
I would be stuck in a mental prison worse than Kordin (3)?
A cell made of thoughts,
That come out like a storm from the heavens.

To live with an enlightened mind in a country that loves darkness
Feels as distinct as a glass of red wine spilled on a marble tile.
Sometimes, you just wish you could switch it off;
Nothing helps to give you relief.
1 = enormous local entities that have amassed wealth through the exploitation of my country and its people.
2 = a popular spot for political mass meetings in Floriana.
3 = an area in Paola where the local prison is.
Julian Delia
Written by
Julian Delia  23/M/Malta
(23/M/Malta)   
  2.3k
   Kim Johanna Baker
Please log in to view and add comments on poems