Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2018
Měsíc bdí na nebi šumícím
a noc modrá je jak krev,

někde v dáli jsou ješteři v ulicích,
za plátnem ozývá se řev.
Written by
Adasyev  Praha/Želivec
(Praha/Želivec)   
3.0k
 
Please log in to view and add comments on poems