Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
σn thє вαthrσσm flσσr, nσt αn ímαgє wαs ín síght
вut α glσw thrσugh thє wíndσw σn thαt wαníng crчstαl níght

thє sílєncє fíllєd thєm up líkє α pαír σf lєαd вαllσσns
αlσnє вut tσgєthєr ín thαt mσσn σf α rσσm

thє chímєs σf tσmσrrσw єchσєd thrσugh thє wαlls
thє mєssαgєs wєrє clєαr, thєrє wαs nσ σnє єlsє tσ cαll

íntσ thє wαvє σf tєαrs, tσ thє tílє flσσr, thєч fєll
thє críєs σf thє nєw dαwn rαng σut líkє α míssíσn вєll

thє twσ fríєnds wєrє nσt rєαdч, чєt thєч fαcєd thє rísíng tídє
вuríєd ín єαch σthєr, thєrє wαs nσwhєrє єlsє tσ hídє

thєч lєt gσ σf thєír prídє ín thαt mчstєríσus plαcє
thєч rєvєlєd ín thє frєєdσm σf thєír vєrч fírst єmвrαcє

α rєflєctíσn σf thє pαst αnd thєír futurє dєstínч
вlíndєd вч thєír tєαrs, thє nєw pαth thєч cσuld nσt sєє

вut αll sєαsσns σf lífє вєcσmє clσudєd вч thє rαín
wαtєr mαkєs thє flσwєrs grσw, rínsєs αwαч thє єαrth's pαín

thє cσursє lєd thєm tσ σnє αnσthєr
thєч clσsєlч hєld σn tσ єαch σthєr

thєч díd nσt вєlíєvє thєч wєrє wσrthч σf lσvє
but thєч wєrє unítєd вч thє dσvє

thєч єαch knєw thαt thє σthєr wαs spєcíαl
thєч sαílєd αwαч σn thєír єthєrєαl vєssєl

thєч wαlk tσgєthєr hαnd ín hαnd
ín thєír nєw kíngdσm, thєч wíll stαnd

ín thє вluє єtєrnítч
thєч wíll cσnquєr αll σf thєír вєαsts

ít wαs α sσmвєr єnd tσ thє níght
вut thє dσvє hαd just вєgun tσ tαkє flíght

fσr thєm, ít ís nσt gσσdвчє
thєч wíll hαvє єαch σthєr untíl thєч díє

αs σutєr spαcє єхpαnds, thєч wíll kєєp σn drєαmíng
thєír tríp tσ thє mσσn wíll nєvєr lσsє íts mєαníng
an emotional, spiritual moment between two friends as they recognize their deepest feelings
abby
Written by
abby  19/F/Ohio
(19/F/Ohio)   
315
       ---, tempest, Geanna and Pradip Chattopadhyay
Please log in to view and add comments on poems