Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
hindi ko makakalimutan
kung paano mo hinawakan,
ang aking mga kamay
noong ako'y nalulumbay.

binawasan mo ang aking pagdadalamhati,
at ibinalik mo ang ngiti saaking mga labi;
kasiyahan ko'y ikaw ang pinagmulan,
presensiya mo'y lagi kong inaabangan.

ngayon ako'y iyong iniwan,
at puso ko'y tunay na nasugatan.
sino bang mag-aakala
na ang dating dahilan ng aking saya,
ngayon ay sanhi na ng aking mga pasa.
paalam saating maliligayang araw.
Marga 梅香
Written by
Marga 梅香  19/F/Philippines
(19/F/Philippines)   
  84.5k
     Jashmine, gian, marrion, Fawn, --- and 1 other
Please log in to view and add comments on poems