Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
hvorfor er vi så bange
bange for følelser
bange for at vise sårbarhed
bange for at binde sig
hvorfor er vi så bange
er det fordi vi er
bange for at blive skuffede?
bange for at blive såret?
bange for at gå glip af noget?
ungdomspoet
Written by
ungdomspoet  Denmark
(Denmark)   
153
 
Please log in to view and add comments on poems