Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
naaalala ko ang lamig ng tubig sa mga balikat natin
mga oras na tumigil ka sandali,
at sumuko
tinanong mo ako tungkol sa mga panaginip ko kagabi
sinusuklian mo ako palagi ng ngiti
mga oras na tayong dalawa lang ang may alam
4/30/18
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
398
   arra
Please log in to view and add comments on poems