Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
Mine noter, som førhen var ærlige digte,
Er nu blevet til indkøbslister og huskesedler.
Jeg har glemt at købe mit nærvær tilbage
Og min huskesedel siger intet om, at jeg skal huske noget vigtigt.
Ny note: HUSK AT DU SKAL GLEMME!
-Hazel
Hazel
Written by
Hazel  22/F/Denmark
(22/F/Denmark)   
  649
   Løvenskjold
Please log in to view and add comments on poems