Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2018
Alam kong bawal
Pero di ko mapigilan
Aking damdamin

Alam kong bawal
Pero mahirap labanan
Mahirap suwayin

Alam kong bawal
Pero anong magagawa ko
Siya ang laman nito

Alam kong bawal
Umibig sa kanya
Pero anong aking gagawin?
Now, alam ko na ang pakiramdam nang magkagusto sa taong pagmamay-ari na ng iba
Neerethak Calina
Written by
Neerethak Calina  17/F/PH
(17/F/PH)   
  196
 
Please log in to view and add comments on poems