Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2018
Ipagpaliban ang hangarin
Na maging akin ang iyon tingin
Ang mga mata ay panatilihin
Nang magawan kita ng awitin

Sa musikang segundo lamang ang aabutin
'Ika'y manatili,' iyan ang sasabihin
Ang munting pakiusap ay iyong dinggin
At payagan na ang iyong puso'y angkinin.
myuzeeek
HYA
Written by
HYA
  755
 
Please log in to view and add comments on poems