Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2018
Kay tagal kong hinitay
Ang iyong mga salita
Ang iyong buhay
Na tila isang talata
Ng ibat ibang nobela
Na Sayo lahat nakakda

Ibat ibang istorya
Na iisa ang hiwaga
Sa pangalan mo kinuha
Ang milyong milyong diwata
Kauri mo ang mga tala
Kumikinang ng maganda
Isa kang panahon ng ginhawa
Katapusan ng kadiliman
Laging may kinabukasan
Joshua Eyzekiel Castillon
Written by
Joshua Eyzekiel Castillon  20/M/Philippines
(20/M/Philippines)   
  610
   ---
Please log in to view and add comments on poems