Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2018
'Kaya ko' yan ang sinabi ko
lumalaban kahit parang susuko
pero pagod na pagod na ako
pasensya na pero aayaw na'ko
Note no. 1
Neastle Ann Soriano
Written by
Neastle Ann Soriano
437
 
Please log in to view and add comments on poems