Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2018
Allah..
Allah adalah Tuhanku

Oh Allah..
Dzat Yang Maha Agung
Tiada Tuhan selain Allah
Kaulah Yang Maha Menciptakan
Kau ciptakan surga bagi orang yang beriman
Kau berikan rahmat kepada hamba-MU yang bersungguh-sungguh

Ya Allah!
Ya Tuhanku!
Hambamu bukanlah teroris
Hambamu hanya menyembah kepada-MU

Ya Allah!
Tuntunlah aku ke jalan yang benar
Ya Allah!
Dalam gelap kau bangkitkan aku yang putus asa

-Kediri, 22 Maret 2018-
Yulia Surya Dewi
Written by
Yulia Surya Dewi  18/F/Kediri, Indonesia
(18/F/Kediri, Indonesia)   
2.4k
 
Please log in to view and add comments on poems